Vänta in julen med oss!

I varje lucka hittar du spännande erbjudanden. Varje advent har du också chansen att vinna fina priser genom att delta i Advent-Quiz.  Vi önskar dig en fin december!

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
modal close image

Spelregler

Åldersgräns
  • Tävlingen är för alla över 18 år. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande.

Personuppgifter
  • Lämnade personuppgifter används enbart i syfte att administrera utskicket av vinsterna och sparas inte.
Tävlingsbidrag
  • Vinnaren eller vinnarna utses genom flest antal rätt svar på frågorna på kortast tid. Bidraget bedöms också utifrån kreativitet, originalitet och användbarhet.
  • Genom att deltaga ger de vinnande bidragen Econova Garden rätten att, utan betalning eller ytterligare tillstånd, använda användaralias och tävlingsbidrag i digitala kanaler för att tillkännage vinnare av tävlingen.
  • Econova Garden ansvarar inte för ofullständiga bidrag och dessa kommer inte att delta i tävlingen.
  • Vinnaren informeras via epost eller med sitt användaralias på Facebook och Instagram.
  • Om vinnaren ej besvarar Econova Garden inom en vecka kommer en annan vinnare att utses.